Nainstalujte si:
       

Překlad frequency band


frequency band = kmitočtové pásmo; frekvenční pásmo; měnič kmitočtů
suppressed frequency band = potlačené kmitočtové pásmo; potlačené pásmo;
frequency modulation   frequency response   frequent   frequented   frequently   fresh   fresh air   friction