Nainstalujte si:
       

Překlad frequence


frequence = frekvence; kmitočet; časté opakování; frekvence (impulzů, spínání ap.)
carrier frequence = nosná frekvence; nosný kmitočet;
radian frequence = úhlový kmitočet; úhlová frekvence;
frequency   frequency band   frequency modulation   frequency response   frequent   frequented   frequently   fresh