Nainstalujte si:
       

Překlad freight


freight = doprava; dopravné; naložit (loď, letadlo nebo jiný prostředek); najmout pro dopravu zboží; dopravovat; břemeno; nájem (lodi); nabít; obtížit; obtěžkat; dovozné; nákladní; nakládat; najmout loď; zboží; dopravní náklady; nákladový; naložit (4. p.)
advance freight = záloha na dovozné; dovozné placeno předem; dovozné předem;
air freight = letecká nákladní doprava; letecký náklad; letecké dopravné; letecká doprava; arrange a freight = smluvit dopravné;
bill of freight = nákladní list;

Překlad freight z webu:
Somehow freight ...  Ten náklad přeci jen...
Baggage and freight compartments in the belly had been emptied.  Z břicha letadla byly vyprázd­něny zavazadlové a nákladní prostory.
He who fights and pulls his freight lives to fight another date.  Ten, kdo bojuje a umí včas ustoupit, může bojovat i v další bitvě.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC TranslatorFrench   frequence   frequency   frequency band   frequency modulation   frequency response   frequent   frequented