Nainstalujte si:
       

Překlad freezing


freezing = mrazení; mrazivý; ledový; osednutí; mrazicí; mrznutí; zamrzání; zmrazování; tuhnutí; zmrazení; zamrznutí; zledňování; fixující; lpění (kotvy relé, kontaktů ap.); mrznoucí; blokování; ztuhnutí; pergelace; ledovací; mráz; namrzání; zmrzání; mražení
deep freezing = rychlozmrazování; zmrazování; hluboké zmrazování;
immersion freezing = imerzní zmrazování; zmrazování ponořováním;
spray freezing = zmrazování rozstřikem; zmrazování sprchou;

Překlad freezing z webu:
Freezing to death.  Umrznout k smrti.
I am freezing to death!  Vždyť tady zmrznu!
But they were freezing dying as quickly as they formed.  Jenže ony umrzaly hynuly právě tak rychle, jak se rozvíjely.
The harbors will be freezing or already frozen, here.  Přístavy tady zamrzají nebo už zamrzlé jsou.
Coin gave him a long, freezing stare.  Peníz mu věnoval dlouhý mrazivý pohled.
A twig snapped under his foot, freezing him in place for a second.  Pod nohou mu zapraskala větvička.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfreight   French   frequence   frequency   frequency band   frequency modulation   frequency response   frequent