Nainstalujte si:
       

Překlad freeze


freeze = zmrazit; mrznout (též přen.); mráz; mrazit se; zadržet (peníze); zmrznout (též přen.); zamrznout (též přen.); ztuhnout; nechat zmrznout; vázat (peníze); fixovat (ceny); ustálit (ceny); stabilizovat (ceny); ochladnout (v chování, přen.); dát do lednice
credit freeze = zmrazení úvěru; zmrazení úvěrů; zmrazování úvěrů;
dividend freeze = stabilizovaná dividenda; stabilizování dividendy;
price freeze = cenový strop; zmrazení cen; cenové moratorium;
wage freeze = úřední úprava mezd; úprava mezd;

Překlad freeze z webu:
Freeze the rest.  Zbytek k ledu.
Okay, freeze it right there, the senior officer called.  Fajn, zaraž tam co jsi, zavolal důstojník.
The nights freeze now;  Noci jsou teď mrazivé;
My dear, you'll freeze to death.  Moje milá, prostudíš se k smrti.
I want you to freeze something now.  Chtěl bych tedy, abyste teď něco uložila k ledu.
I thought you were trying to freeze the unborn.  Já měl dojem, že chcete zmrazit všechny nenarozené děti.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfreezer   freezing   freight   French   frequence   frequency   frequency band   frequency modulation