Nainstalujte si:
       

Překlad freedom


freedom = svoboda; volnost; osvobození; svobodné užívání (čeho); nezávislost; svobodný; nenucenost; lehkost (mluvit anglicky ap.); plynulost (mluvit anglicky ap.); přímost; otevřenost; upřímnost; nevázanost; drzost; rozpustilost; právo; volný přístup; neomezenost
absolute freedom = naprostá svoboda; úplná svoboda;
curtail freedom = oklestit svobodu; omezit svobodu;
individual freedom = osobní svoboda; svoboda jednotlivce;
religious freedom = náboženská svoboda; svoboda vyznání;

Překlad freedom z webu:
Freedom and wealth!  Svoboda a bohatství!
They're freedom fighters.  Jsou to bojovníci za svobodu.
To him, freedom of speech meant freedom to riot.  Pro něho znamenala svoboda projevu svobodu páchat výtržnosti.
And it was freedom more than the horizon.  A ještě spíš než mořský horizont to byla ona volnost.
I give you the freedom of the city.  Dávám ti svobodu v hradbách města.
The unexpected thought of such freedom terrified her.  Nezvyklá myšlenka neočekávané svobody ji děsila.
But they at least had the freedom of the streets.  Ale v ulicích byli alespoň svobodní.
Men and women at such moments lose the freedom of their will.  V takových chvílích ztrácejí muži i ženy svobodnou vůli.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfreeze   freezer   freezing   freight   French   frequence   frequency   frequency band