Nainstalujte si:
       

Překlad free trade


free trade = svobodný obchod (bez cel a omezení); volný obchod; svoboda obchodu; oblast volného obchodu
zone of free trade = zóna volného obchodu;

Překlad free trade z webu:
There're a few among the free traders.  Několik je mezi svobodnými obchodníky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfree travel   freedom   freeze   freezer   freezing   freight   French   frequence