Nainstalujte si:
       

Překlad free to


free to = volný pro (4. p.); bezplatný pro (4. p.); svobodný obchod (bez cel a omezení)


Překlad free to z webu:
He's free to come and go as he wants;  Je volný a může jít, kam chce.
Ryan was free to talk.  Ryan tedy může mluvit.
After this, you're free to go, he said.  Až skončíš, jsi volný, řekl.
That left their hands free to do things.  To jim ponechalo ruce volné, aby je mohly používat k jiné činnosti.
I have to keep my arms and hands free to run the controls.  Ruce musím mít volné k řízení.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfree trade   free travel   freedom   freeze   freezer   freezing   freight   French