Nainstalujte si:
       

Překlad free of charge


free of charge = bezplatně; bezplatný; zdarma; bez poplatku; gratis; zdarma
be free of charge = být bezplatný;
free to   free trade   free travel   freedom   freeze   freezer   freezing   freight