Nainstalujte si:
       

Překlad fraudulent


fraudulent = falešný; podvodný; klamný; úmyslně zaviněný; lstivý; podvodný úpadek
false and fraudulent = lstivý;

Překlad fraudulent z webu:
The claim was fraudulent.  Ta stížnost byl podvod.
Explain how the claim was fraudulent.  Vysvětlete mi, v čem byly ty pohledávky podvodné.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfreak   free of charge   free to   free trade   free travel   freedom   freeze   freezer