Nainstalujte si:
       

Překlad frank


frank = otevřený (přímý, upřímný); upřímný; zřetelný; přímý (v řeči); frankovat (dopis); pomoct vpřed; usnadnit cestu; volný; poctivý (v řeči); ničím se netající; osvobodit; usnadnit průchod; vyplatit; netajený; naivní; klinicky zjištěný; svobodný; jasný
to be frank = upřímně;

Překlad frank z webu:
Frank stayed another day.  Frank zůstal ještě den.
Be frank with me and we may do some good.  Buďte ke mně upřímný a budete z toho mít jen prospěch.
They were frank with one another.  Byli k sobě upřímní.
I am being frank with you.  Mluvím docela otevřeně.
We can be perfectly frank with each other.  Můžeme k sobě být úplně otevření.
Floyd looked at her in frank amazement;  Floyd na ni pohlédl úplně ohromený.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfraud   fraudulent   freak   free of charge   free to   free trade   free travel   freedom