Nainstalujte si:
       

Překlad franchise


franchise = licencovaný produkt; povolení; právo; licence; výsada; udělit právo; volební právo; dát volební právo; udělit výsadu; udělit licenci; občanská práva; svoboda; udělené právo k provozování; občanství; frančíza; udělit koncesi; franšíza; hlasovací právo
usurpation of franchise = přerušení koncese;

Překlad franchise z webu:
The only such franchise.  V jediné takové odbočce.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfrank   fraud   fraudulent   freak   free of charge   free to   free trade   free travel