Nainstalujte si:
       

Překlad framework


framework = rámec; kostra (konstrukční základ); konstrukce; rámy; soustava; systém; struktura; stavba; hrázděná stěna; rámová konstrukce; nosná konstrukce; podpěra; armatura; sloupková konstrukce; soubor; osnova; rám; základ; žebroví; prutová soustava; příhradovina
body framework = rám karoserie; rám nástavby;
plane framework = prutová rovinná soustava; nosná konstrukce;
simple framework = jednoduchý rám; rám o jednom poli; kinematic theory of framework = metoda součtů momentových;

Překlad framework z webu:
The whole framework of reality trembled daily.  Denně se otřásaly samy základy reality.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfranchise   frank   fraud   fraudulent   freak   free of charge   free to   free trade