Nainstalujte si:
       

Překlad frame


frame = rám; konstrukce (nosná); stavět; budovat; lešení; kostra (stavby, stroje, lodi ap.); rámeček; nálada (zast.); tvořit; vytvářet; uspořádat; zarámovat; vložit do rámce; falešně obvinit; řád (uspořádání); rámec (datová struktura); obrázek filmu; stavba
auxiliary frame = podvalník; pomocný rám; přídavný rám;
backbone-type frame = páteřový rám; centrální nosný rám; centrální nosná roura;
body frame = kostra karoserie; rám karoserie; rám nástavby;
box-section frame = skříňový rám; betonový skelet;

Překlad frame z webu:
The frame was frozen.  Obraz stál nehnutě.
Margot's great frame filled the doorway.  Margotina mohutná postava vyplnila celý dveřní otvor.
A big white frame house.  Velká bílá dřevěná budova.
The replay was done one frame at a time.  Přehrávala se po jednotlivých políčkách.
It puts them in the right frame of mind.  Naladí to jejich vědomí na správnou vlnu.
Leaning his head back against the door frame he closed his eyes.  Znovu se opřel o veřeje a zavřel oči.
And you can't tell me that's a normal frame of mind, right?  Nikdo nemůže tvrdit, že to je normální stav mysli, jasný?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorframe member   framework   franchise   frank   fraud   fraudulent   freak   free of charge