Nainstalujte si:
       

Překlad fragment


fragment = zlomek; rozpadnout se; střepina; kousek; kousíček; fragment; část; útržek; chvilička; rozdělit; roztrhnout; úlomek; roztříštit; torzo; úryvek; odštěpek; dílčí část; rozdělit se; rozdělovat se; střep; tříštit se; tříštit; fragmentovat; dílčí číst
glass fragment = skleněná střepina; úlomek skla;

Překlad fragment z webu:
A small fragment of the wood was hanging down.  Visela z ní malá tříska.
This is a fragment of a will!  To je fragment poslední vůle!
The craft recovered a fragment of wreckage, a depthgauge dial.  Plavidlo vyzvedlo kus trosek, ukazatel hloubkoměru.
It appears to be a fragment torn from a larger sheet.  Zdá se, že je to utrženo z většího listu.
It seemed just to be a fragment of an inflight magazine.  Vypadalo to na útržek nějakého palubního časopisu.
It was as though he lost a fragment of himself and sought it here.  Jako by ztratil kousek sebe sama a hledal jej právě zde.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfragments   frame   frame member   framework   franchise   frank   fraud   fraudulent