Nainstalujte si:
       

Překlad fracture


fracture = zlomenina; fraktura; zlomit (žebro ap.); lámání; zlomit se (žebro ap.); rozbít; lom; zlom; zlomení; prasklina; rozlomit; přelomení; přetržení; plocha lomu; zlámání; porušení; poškození; prasknutí; přerazit; přelomit; praskat; rozchechtat; roztrhat
compound fracture = složitá zlomenina; zlomenina; složená zlomenina; otevřená zlomenina; komplikovaná zlomenina;
compression fracture = kompresivní zlomenina; zlomenina z tlaku;
ductile fracture = houževnatý lom; lom houževnatosti; únavový zlom;

Překlad fracture z webu:
Fracture of the medial orbit wall owing to insertion of mirror shard .  Fraktura nadočnicového oblouku způsobená střepem ze zrcadla...
Always the fracture kept returning, a dull disjointed distant ache.  Zlom se znovu a znovu vracel jako tupá, rozpojená vzdálená bolest.
There is a compound fracture of the left arm and, of course, shock.  Má komplikovanou zlomeninu levé paže a utrpěla samozřejmě otřes.
Taza called it an eggshell fracture of the zygoma;  Taza to nazval frakturou lícní kosti;
The left eye drowned in blood had a star fracture in its lens.  Levé oko, zalité krví, mělo hvězdicovitě prostřelenou panenku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfragment   fragments   frame   frame member   framework   franchise   frank   fraud