Nainstalujte si:
       

Překlad fraction


fraction = zlomek (též mat.); úlomek; střepina; část (celku); frakce; rozdělit na části; frakčně destilovat; podíl; zlomkový; soubor; třída zrnitosti; lomené číslo; zlom; sběrač frakcí
common fraction = obecný zlomek (mat.); obyčejný zlomek; jednoduchý zlomek;
complex fraction = složený zlomek; komplexní zlomek;
continued fraction = řetězový zlomek; řetězcový zlomek;
decimal fraction = desetinný zlomek; desetinná část;

Překlad fraction z webu:
The barest fraction of incense remained.  Ze zapá­lené tyčinky zůstal nepatrný zbytek.
CORA was a fraction of a second later.  Nesnažte se vstávat, konejšila ho.
Our generations are a fraction of theirs.  Naše generace jsou jenom zlomkem jejich.
The angle of aperture has captured a fraction of his face:  V zorném poli aparátu je kus jeho tváře:
He was falling toward it at a large fraction of the speed of light:  Padal na ni rychlostí, která se téměř vyrovnala světelné.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfracture   fragment   fragments   frame   frame member   framework   franchise   frank