Nainstalujte si:
       

Překlad fountain


fountain = fontána; vodotrysk; zřídlo (též přen.); zdroj (též přen.); pramen (též přen.); kašna; fontánka (s pitnou vodou, paprsková); nádržka (na tekutiny); rezervoár; původ; napajedlo; studna; zásobník; stříkat; studánka; plnicí; barevnice; vodomet; vodní pramen
drinking fountain = kašna na pití; fontánka; vodní fontána;

Překlad fountain z webu:
Fountain smiled.  Fountain se usmál.
By the fountain at the end of a street.  Stál u fontány na konci ulice.
For example, the fountain in front of the house was still running.  Například vodotrysk před domem stále stříkal.
What else spouted from this ancient fountain of wisdom?  A co jiného vytrysklo z té starobylé studnice moudrostí?
All writing was done with a goldnibbed fountain pen.  Veškeré písemnosti vyřizoval plnicím perem se zlatým hrotem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfour-wheel   four-wheel drive   fraction   fracture   fragment   fragments   frame   frame member