Nainstalujte si:
       

Překlad foundation


foundation = základ (též přen.); založení; základna; zřízení; nadace; důvod; podklad; ústav; opodstatnění; spodní stavba (silniční, železniční); podkladový; ustavující schůze; spodek; fond; odůvodnění; ložiště; tvoření; zakládací; základový; základy; kladení základů
boiler-house foundation = základ kotelny; tepelně izolovaný základ;
strip foundation = pasový základ; základový pás;
well foundation = zakládání na studnách; základová studna;

Překlad foundation z webu:
Foundations should have been six feet deep, you see.  Základy měly být hluboké šest stop, víš.
The floor, the very foundations shook.  Podlaha i samé základy se zachvěly.
Do you think it's got any foundation?  Myslíte, že je na nich něco pravdy?
The sight of that coin had shaken the foundations of his universe.  Pohled na minci otřásl základy jeho světa.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfounder   fountain   four-wheel   four-wheel drive   fraction   fracture   fragment   fragments