Nainstalujte si:
       

Překlad found


found = našel (4. p.); shledal (4. p.); nalezený; položit základy; zřídit; založen; slévat (kovy); zpozoroval; zakládat se; zakládat; prolít; ulít; vytvořit; odlít; založit; nalezen; nalezl; lít; odlévat; zahájit stavbu; lití; základy; najitý; upevnit; vystavět
all found = vše k tomu; s celým zaopatřením;
be found = být nalezený; být založený; být nalezen; být shledán; nacházet se; vyskytnout se; bylo shledáno;
not found = nenalezený; schází;

Překlad found z webu:
Found our wiretaps.  Našli čtyři odposle­chy.
He found her.  Našel ji.
I have found it.  Našel jsem to.
And then he found it.  A pak to objevil.
Which is how they found him.  A v tom stavu ho našli.
And so far, we haven't found it.  A zatím jsme nenašli žádný.
Go and tell them what you found out.  Musíš tam jít a říct, cos zjistil.
Can you now tell us what you found out?  Můžeš nám teď říct, co jsi zjistil?
What did he say, your father, when he found out?  Co tomu říkal váš otec, když na to přišel?
There was no blood in the room when they found him;  V pokoji nebylo nikde ani trochu krve.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfoundation   founder   fountain   four-wheel   four-wheel drive   fraction   fracture   fragment