Nainstalujte si:
       

Překlad fouling


fouling = znečištění (čističe oleje); zablokuje; nános; usazenina; zplodiny hoření v prachu; zplodiny hoření; ucpání (čističe oleje); nečistota; zablokování; zanášení; náhodný dotyk; srážení; narážení; zanešení; váznutí; znečistění; vynechávka; ucpávání; špína
carbon fouling = karbonové usazeniny; znečištění karbonem; koksování;
valve fouling = karbonizace ventilu; koksování ventilu;

Překlad fouling z webu:
He was terrified, but even more frightened of fouling up.  Byl vyděšený, ale ještě větší strach měl, aby to nezkazil.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfound   foundation   founder   fountain   four-wheel   four-wheel drive   fraction   fracture