Nainstalujte si:
       

Překlad forwards


forwards = vpředu; útočníci; kupředu (směřující); vpřed (směřující); vyčerpaný
leap forwards = skok vpřed; skok kupředu; backwards and forwards = vpřed a vzad (směřující);

Překlad forwards z webu:
It rocked backwards and forwards for a moment.  Lidský tvar se chvilku kymácel sem a tam.
The storm rolled backwards and forwards overhead.  Bouře se jim honila sem a tam nad hlavou.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfouling   found   foundation   founder   fountain   four-wheel   four-wheel drive   fraction