Nainstalujte si:
       

Překlad forum


forum = fórum (ve starém Římě, též přen.); volná tribuna (beseda); tribunál
commune forum = sídlo spravedlnosti; sídlo soudů;
forward   forwarder   forwards   fouling   found   foundation   founder   fountain