Nainstalujte si:
       

Překlad fortune


fortune = bohatství; jmění (celé); štěstí (náhodné); osud; náhoda; zdar; majetek; prosperita; udát se náhodou; stát se; přihodit se; spousta peněz (celé jmění); velký majetek; štěstěna; věštec
large fortune = velký majetek; velké bohatství;
make fortune = udělat štěstí; udělat bohatství; gentleman of fortune = rytíř štěstěny;
marry a fortune = oženit se bohatě;
try one's fortune = pokoušet štěstí;
wheel of fortune = osudí;

Překlad fortune z webu:
Fortune passes everywhere!  S penězi se dostaneš všude!
The fortune had just taken a major hit, but there was plenty left;  Jmění právě dostalo velkou ránu, ale hodně zůstalo;
I think that fortune is very kind to us.  Soudím, že štěstěna je nám velmi nakloněna.
I've repaid you a fortune over the years.  Za ta léta už jsem ti zaplatil moře peněz.
Kid, we can make a fortune here!  Hochu, tady můžeme vydělat skutečné jmění!
The steel desk was jammed with a fortune in debugging gear.  Ocelový stůl byl nabitý zařízením proti odposlechu.
Yes, my stock would be down all that fortune in one day ...  Ano, moje akcie by přesně o tolik peněz spadly, och, och, ach!

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorforty   forty winks   forum   forward   forwarder   forwards   fouling   found