Nainstalujte si:
       

Překlad fortunate


fortunate = šťastný (přinášející, věstící štěstí); mající štěstí; šťastlivec; příznivý; šťastný; nahodilá koupě


Překlad fortunate z webu:
A fortunate coincidence.  To je šťastná shoda okolností.
It was fortunate that you intervened when you did.  Bylo ohromné štěstí, že jste zasáhl v pravý čas.
We have been fortunate here in this country.  Tahle země nám přinesla blahobyt.
They have been very fortunate lately, however.  I tak měla v poslední době veliké štěstí.
He knew that he was more fortunate than his eleven brothers.  Věděl, že byl šťastnější než jeho jedenáct bratrů.
A man did not always find himself that fortunate in his lapses.  Ne vždycky se člověk mohl cítit tak úspěšně po tolika chybách.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfortune   forty   forty winks   forum   forward   forwarder   forwards   fouling