Nainstalujte si:
       

Překlad forth


forth = dále; pryč (odkud); vpřed; dopředu; ven; z (zast.); ze (zast.); kupředu; chystaný
break forth = vyšlehnout; vypuknout; propuknout;
bring forth = zrodit; vrhnout (o zvířeti); způsobit; líhnout;
burst forth = vyrazit; vytrysknout; propuknout;
call forth = vyžádat si; vynaložit;
carry forth = vynést; stavět na odiv; vyjít ven;

Překlad forth z webu:
Come forth and be of good cheer!  Pojď ke mně a raduj se!
And sallied forth to save the world.  A vyrazil jsem spasit svět.
I'm back and forth to my ship.  Máme dnešek, zítřek a zítřejší noc.
So let us go forth to meet it.  Nuže, pojďme a vykročme mu vstříc.
She kept swinging back and forth between two poles:  Stále se nemohla rozhodnout:
Tom was flicking this back and forth between his fingers.  Tom si s ním hrál v prstech.
But the heads were turning back and forth in that regular way.  Avšak hlavy se stále pravidelně kývaly.
They manned a number of canoes and sallied forth to intercept us.  Ti nasedli do mnoha kanoí a vypluli k nám.
I sat down on the bed, rocked back and forth and cried.  Posadila jsem se, opřela se o zed a rozplakala se.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfortunate   fortune   forty   forty winks   forum   forward   forwarder   forwards