Nainstalujte si:
       

Překlad forms


forms = formy (pl.); vytváří; tvoří; formuláře; uzávěrka časopisů
accounting forms = účetní formuláře; tiskopisy;
continuous forms = nekonečný formulář; skládaná sestava;
diverse forms = rozdílné formy; rozmanité formy;

Překlad forms z webu:
Tax forms and such?  Daňové formuláře a tak?
And all forms of sports.  Vůbec všechny sporty mi šly líp.
A thin foam forms on the roof of the mouth.  Na patře se tvoří řídká pěna.
Did you fill the forms out completely, sir?  Vyplnil jste to pořádně?
I filled out all the forms at the hospital.  Všechny jsem už v nemocnici vyplnil.
Within the ring of stones two forms were unknotting themselves.  V kruhu z kamenů se rozplétaly dvě postavy.
So the girl has to seek other forms of financing.  Takže dívka musí hledat jiné zdroje příjmu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorformula   formulation   formwork   forth   fortunate   fortune   forty   forty winks