Nainstalujte si:
       

Překlad forming


forming = formování (2. p.); tvořící se; formovací; tvarovací; přetváření lisováním; tváření; tvarování; tvoření; ohýbání; lisování; utvářející (4. p.); formulující; utváření; stavění; vytvoření; vytváření; utvářecí; seřazování; nastavování; rozvinování; svalák
explosive forming = explozivní tváření; tváření výbuchem;
glass forming = zpracování skla; tvarování skla;
mixture forming = tvoření směsi; příprava směsi;

Překlad forming z webu:
They're forming a natural inversion.  Ano, vytvářejí přirozenou inverzi.
Ice was forming on the stones now.  Na kamenech se tvořil led a mlha se hnala neustále dál.
Plans were already forming in my head.  V hlavě mi už uzrával plán.
I saw his mouth forming the words 'Jessie, are you all right?  Jessie, jste v pořádku?
Mordecai arrived as the line was forming for lunch.  Mordecai dorazil, zrovna když se začala tvořit fronta na oběd.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorforms   formula   formulation   formwork   forth   fortunate   fortune   forty