Nainstalujte si:
       

Překlad former


former = bývalý; dřívější; tvůrce; tvarovač; někdejší; minulý; původce; dříve jmenovaný; dříve uvedený (předešlý); formující činitel; formovač; předešlý; trn; kalibrovaný válec; kalibr; tvářecí nástroj; tvářecí stroj; kopírovací šablona; kostra; tvarovací forma
coil former = cívkové tělísko; kostra cívky;
female former = forma; tvárnice;
glass former = sklotvorná látka; sklotvořič; sklotvorný prvek;
network former = tvořič mřížky; síťotvořič;

Překlad former z webu:
My former partners.  Na mé bývalé společníky.
He's a former attack submarine commander.  Je to bývalý velitel útočné ponorky.
I chose the former first.  Začal jsem tím prvním.
The superintendent was a former submariner.  Správce se dřív plavil na ponorkách.
Do we return to our former lives?  Vrátíme se k našemu dřívější, mu životu?
Vanity and caution battled and the former won.  Tvrdě se v něm střetla marnivost s opatrností, a marnivost zvítězila.
The first was a note from a former student.  Na prvním byl vzkaz od bývalého studenta.
The latter would go into the harbour, the former on to a bonfire.  Ten se odhodí v přístavu a dřevo přijde na oheň.
The contrast between the two was entertaining to the former colonel.  Protiklady mezi oběma těmito stránkami bývalého plukovníka pobavily.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorforming   forms   formula   formulation   formwork   forth   fortunate   fortune