Nainstalujte si:
       

Překlad formed


formed = tvořil; utvořený; tvořený; tvořil se; pevný; ustálený; usazený; uspořádaný; dozrálý; tvarovaný; utvářený; tvořen; profilovaný; expandovaná plastická hmota
be formed = být vytvořený; tvořit se; vytvořit se; být formován;

Překlad formed z webu:
Images formed and reformed:  Obrazy přicházely a odcházely:
The three formed a line.  Všechny tři se srovnaly do řady.
The buckle end formed a noose.  Konec s přezkou vytvořil oprátku.
A salty dew had formed on his lips.  Na rtech mu vyvstala slaná rosa.
Feruque's lips twisted softly and formed a word.  Feruque ohrnul rty a utrousil kletbu.
It was past eleven o'clock when we formed our little ambuscade.  Bylo už po jedenácté, když jsme se postavili na číhanou.
At least now he understood why they had formed into a single file:  Teď už chápal, proč se zformovali do zástupu:

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorformer   forming   forms   formula   formulation   formwork   forth   fortunate