Nainstalujte si:
       

Překlad formatting


formatting = formátování (2. p.); úprava formátu; úprava textového formátu; formátovací; zařazení do skupiny; formátující; kopie kopyta
horizontal formatting = vodorovné formátování; řadové formátování;
formed   former   forming   forms   formula   formulation   formwork   forth