Nainstalujte si:
       

Překlad formation


formation = formace; utváření; formování; útvar; sestava; tvoření; vytváření; tvarování; sestavování; stavění; nastoupení; nástup; vznik; seřazení; tvorba; koruna; sestavení; dno výkopu; vytvoření; terénní úprava; souvrství; vznikání; upravený terén; bojová sestava
approach formation = přibližovací tvar; rojnice; sestava pro přibližování;
battle formation = bojové formace; bojová sestava;
capital formation = tvoření kapitálu; vytváření kapitálu;
cloud formation = mračný útvar; mrakový útvar; pochodový proud;

Překlad formation z webu:
It glues a whole formation of planes together in midair.  Dokáže přímo ve vzduchu slepit celou formaci letadel a je konec.
They stretched in a careless formation almost to the horizon.  Táhly se v neuspořádaném útvaru téměř až k horizontu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorformatting   formed   former   forming   forms   formula   formulation   formwork