Nainstalujte si:
       

Překlad formate


formate = letět ve formaci; utvořit formaci; zařadit se do formace; formiát; mravenčan; formace
ethyl formate = mravenčan etylnatý; etylformiat;
formation   formatting   formed   former   forming   forms   formula   formulation