Nainstalujte si:
       

Překlad format


format = formát (polygr.); formátovat (disketu ap.); složení (programu); struktura (programu); formátování; povaha; ráz; uspořádat do formátu; rozměr; uspořádání; velikost; tvar; forma; dát do formátu; dohodnuté uspořádání dat; úprava (publikace); formátový
accounting format = účetní formulář; účetní forma;
basic format = standardní formát; základní formát;
chart format = tabulková forma; formát grafu;
custom format = uživatelský formát; formát definovaný uživatelem;
data format = formát dat; formát;

Překlad format z webu:
The format was simple:  Děj byl jednoduchý:

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorformate   formation   formatting   formed   former   forming   forms   formula