Nainstalujte si:
       

Překlad forge


forge = kovárna; tvořit; kovat; kout; padělat; falšovat; tavná pec; vymýšlet; kovat se; propracovat se (vpřed, na přední místo); vymyslit si (výmluvu, lež, historku); zfalšovat; podvrhnout; vykovat; neoprávněně vyrábět; osnovat; probít se; výheň (kovářská)
die forge = kovat v zápustce; zápustková kovárna;
drop forge = kovat v zápustce; zápustková kovárna;

Překlad forge z webu:
They forge relationships with the gumi.  Jsou v těsném vztahu s gumi.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorforger   forging   format   formate   formation   formatting   formed   former