Nainstalujte si:
       

Překlad foremost


foremost = především; nejpřednější; nejprve; napřed; hlavní; první; nejlepší; v první řadě; přední; předsunutý; nejprvnější; nejhlavnější; prvořadý; křestní jméno
stern foremost = pozpátku; couvání; first and foremost = na prvém místě;

Překlad foremost z webu:
First and foremost was a terrible fear.  První a nejdůležitější byl hrozný strach.
Survival was their foremost priority.  Přežití bylo nejpřednější.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorforeseeable   forest   forestry   forfeited   forge   forger   forging   format