Nainstalujte si:
       

Překlad foreign


foreign = zahraniční; cizí (náležející jinému prostředí); mezistátní; cizokrajný; cizozemský; cizojazyčný; devizový; zahraničí; importní; cizácký; ministr zahraničí
currency foreign = valuta; cizí měna; deviza;

Překlad foreign z webu:
Foreign devils are shy.  Cizí ďáblové jsou nesmělí.
A foreign devil.  Cizí d'ábel.
It was foreign to them.  Bylo jim to cizí.
He deals in foreign exchange.  Zabývá se výměnou peněz a zlata.
Will you provide the foreign exchange?  Zajistíš cizí měnu?
We went to so many foreign parts.  Viděli jsme toho hodně.
Dew neh loh moh on all foreign devils!  Dew ne lo mo na všechny cizí ďábly!
He spoke to himself in a very foreign language.  Mluvil sám pro sebe ve velice cizím jazy­ce.
But be quiet or you'll wake the dungstained foreign devils above!  Ale buď zticha, ať nevzbudíš ty zasrané cizí ďábly nad náma!
The past, they say, is now truly like a foreign country.  Minulost je teď úplně jako cizí země, říkají:

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorforeign exchange   foreigner   foreman   foremost   foreseeable   forest   forestry   forfeited