Nainstalujte si:
       

Překlad forehead


forehead = čelo; čelní část; zahraniční
wrinkle one's forehead = krčit čelo;

Překlad forehead z webu:
Bravd's forehead wrinkled.  Bravdovi se nakrabatilo čelo.
The high forehead bulged like a grotesque garden bulb.  Vysoké čelo bylo vyboulené jako nějaká groteskní zahradní hlína.
He rubbed his forehead fretfully.  V rozčilení si mnul čelo.
Maurice wrinkled his mudcaked forehead in amazement.  Mauric úžasem nakrabatil blátem pokryté čelo.
The small vein in his forehead was pulsating.  Malá žilka na spánku mu prudce tepala.
His face was sallow and his forehead bloody.  Obličej měl sinalý a čelo zkrvavené.
Kynes pressed a finger against the suit's forehead pad, said:  Kynes přitlačil prst k polštářku na čele, řekl:
He breathed hard and the knot on his forehead pounded.  S námahou dýchal a v spáncích mu bušilo.
The big man's eyes bulged, the scars on his forehead reddening.  Velký muž vyvalil oči a jizvy na tváři mu zrudly.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorforeign   foreign exchange   foreigner   foreman   foremost   foreseeable   forest   forestry