Nainstalujte si:
       

Překlad forces


forces = válečné síly; branná moc; násilnost
air forces = letectvo; letecké síly; vzdušné síly;
armed forces = ozbrojené síly; branná moc; armáda; ozbrojené síly; branné síly;
military forces = armáda; branná moc;
naval forces = námořnictvo; námořní síly; válečné loďstvo; policejní síly;

Překlad forces z webu:
Wind forces increasing.  Vítr zesiluje.
There are forces that mean her harm, and worse than harm.  Jsou tu síly, které jí chtějí ublížit, ba víc než ublížit.
He understood market forces and trends.  Rozuměl tržním silám a trendům.
Be content with the forces beyond your control.  Vezměte na vědomí sny, které nemů­žete ovlivnit.
Succeed where all of our forces have failed?  Ty bys chtěl uspět tam, kde všichni ostatní selhali?
He was also learning to harness the forces of nature;  Učil se také ovládat síly přírody;

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorforecast   forecasting   forehead   foreign   foreign exchange   foreigner   foreman   foremost