Nainstalujte si:
       

Překlad force


force = síla; moc; nutit; vyvíjet tlak na (4. p.); silový; násilí; přinutit (4. p.); platnost (zákona, nařízení); donutit; vnutit; násilím dobýt; přimět; působnost (zákona, nařízení); vliv (silný); donucení; význam (slova, věty, jednání); nátlak; vynutit; hnát
accelerating force = zrychlující síla; urychlující síla;
accelerator force = ovládací síla na akceleračním pedálu; tlak na akcelerační pedál;
acting force = síla působící; působící síla;
adhesive force = adhezivita; adheze; adhezní síla; letectvo;

Překlad force z webu:
Force of habit.  To je síla zvyku.
No force of any kind was used.  Nebyl použit žádný nátlak.
What's a force field?  Co je to silové pole?
Don't try to force it.  Ne, to je špatně.
Okay, first locate a force line.  Tak, nejdřív si najdi siločáru.
Kid, there are lots of force lines.  Siločar je mnoho.
It will not require a large force to take that city.  Na obsazení města nebude zapotřebí velké armády.
He did not seek them out, to force it on them.  Nevyhledal je, nechtěl se jim vnucovat.
She held it at arm's length by sheer force of will.  Držela si ho od těla jen silou vůle.
I think that an effort will be made to force you to talk.  Myslím, že se budou snažit, aby tě přinutili vypovídat.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorforceps   forces   forecast   forecasting   forehead   foreign   foreign exchange   foreigner