Nainstalujte si:
       

Překlad forage


forage = píce; pást se; shánění potravy; sklízet píci; dát píci (zvířatům); drancovat; plundrovat; plenit; pídit se; shánět; šmátrat; potloukat se; kořistit; rekvírování píce; vymáhání píce; krmivo; shánění; objemné krmivo; suché krmivo; objemové krmivo; pícniny
chopped forage = řezanka; pořezaná píce;

Překlad forage z webu:
Forage was scarce.  Zeleného krmiva bylo málo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorforce   forceps   forces   forecast   forecasting   forehead   foreign   foreign exchange