Nainstalujte si:
       

Překlad for years


for years = po několik let; na několik let; dlouhá léta; hodně let; po léta; po celá léta; za vaše úsilí
estate for years = nájem půdy; nájem půdy na určitý počet let;

Překlad for years z webu:
For years they studied, collected, catalogued.  Po léta studovali, sbírali, katalogizovali.
Men had been arguing for years over that 1:  Po celá léta se lidé přeli o poměr 1:
I had carried a card for years that was printed with the words:  Už roky jsem s sebou nosila kartičku, na které stálo:
The heavy black she had worn for years was gone;  Temná čerň, v níž po léta chodila, byla pryč;
He maybut he can't have used it for years and years.  Možná, jenže tímhle vchodem se za celá ta léta nemohl dostat.
And to my knowledge, no others were found for years afterward.  Pokud vím, celá léta potom nikdo žádné neobjevil.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorforage   force   forceps   forces   forecast   forecasting   forehead   foreign