Nainstalujte si:
       

Překlad for sure


for sure = najisto; dozajista; zajisté; pro výše uvedený
know for sure = vědět najisto; ujistit se;
that's for sure = to je jisté; to mi věř;

Překlad for sure z webu:
We'll know for sure by sundown.  Najisto to budeme vědět před západem slunce.
You can't tell for sure what their real net worth is.  Nemůžeš říct s jistotou, jaká jejich čistá hodnota doopravdy je.
But we won't know for sure until we get aboard.  Ale najisto to budeme vědět teprve až budeme na palubě.
Of course we won't know for sure for twenty days.  Pochopitelně, že úplně v suchu to bude tak za dvacet dní.
I don't know what it is, but for sure it ain't that.  Nevím jistě co to je, ale určitě to není tohle.
That might be important, but we don't know for sure yet.  Může to být důležité, ale zatím to nevíme jistě.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfor years   forage   force   forceps   forces   forecast   forecasting   forehead