Nainstalujte si:
       

Překlad for nothing


for nothing = zbytečně; zadarmo; pro nic za nic; zbůhdarma; zdarma; marně; prozatím
count for nothing = být k ničemu; nemít význam;
good for nothing = bezcenný; budižkničemu; být k ničemu; dobrý k ničemu; be good for nothing = nebýt k ničemu;

Překlad for nothing z webu:
You never did anything for nothing in your life.  Tys nikdy za celej svůj život neudělal něco za nic.
But it will all be for nothing if the gateway is fully open.  Ale bude to k ničemu, pokud bude brána plně otevřená.
Below, in the gloom, there's light for nothing but mosses and ferns.  V šeru pod nimi není dost světla pro nic jiného než mechy a lišejníky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfor rent   for sure   for years   forage   force   forceps   forces   forecast