Nainstalujte si:
       

Překlad for me


for me = pro mě; na mě; pro milosrdenství boží
as for me = a podle mě; co se mne týče; what is in store for me = co na mě čeká;

Překlad for me z webu:
For me mam.  Pro márnu.
Not for me it ain't!  Ne, pro mě už ne!
He sings for me now.  Teď zpívá pro mě.
It was time for me to go.  Byl čas, abych jel.
That you will do for me too.  Uděláš to pro mne.
But he was a place for me to start.  Ale začít se u něj dalo.
I know he left a message for me here.  Vím, že tu někde pro mě nechal vzkaz.
So it was a bit of luck for me that you showed.  Měla jsem pekelný štěstí, že ses tam objevil.
It would be customary,' the old man said, for me to kill you now.  Bylo by obvyklé, řekl starý muž, kdybych tě zabil.
The baby fussed, and it took a long time for me to get her down.  Za chviličku, tati.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfor money   for nothing   for rent   for sure   for years   forage   force   forceps