Nainstalujte si:
       

Překlad for it


for it = za to; toho; stále
make a bolt for it = vzít nohy na ramena;
take my word for it = ujišťuji vás;

Překlad for it z webu:
For it is written:  Protože je psáno:
No, for it is still perceptibly damp and smells of coffee.  Nikoli, je stále ještě zřetelně vlhká a je z ní cítit káva.
She paid for it with plastic.  Zaplatila kreditkartou.
I will pay for it for you.  Zaplatil bych to sám.
Who was to blame for it all?  Kdo za tohle všechno může?
Is that your fancy word for it then?  Takhle sis to pojmenoval?
It will be a great pity, for it will alter you.  A to bude velká škoda, protože tě to změní.
Tanda punched him a little too hard for it to be playful.  Tanda do něj šťouchla trochu silněji, než aby to bylo z legrace.
Long ago in school he had made up for it with speed.  Před mnoha lety ve škole se to snažil vynahradit pílí.
I'll probably go back to the office and wait for it to hit.  Pravděpodobně půjdu zpátky do redakce a počkám si na to.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfor life   for me   for money   for nothing   for rent   for sure   for years   forage