Nainstalujte si:
       

Překlad for him


for him = pro něho; na něho; k pronajmutí
do his job for him = zruinovat ho;

Překlad for him z webu:
For him and for her.  V něm i v ní.
Easy for him to say.  Jemu se to řekne.
No antidote for him .  Jemu žádnej protijed.
I'm ordering lunch for him now.  Právě mu budu objednávat oběd.
There was no time for him yet.  Teď na něj nebyl čas.
You want me to send for him now?  Mám pro něho poslat?
A halfsmile was on her lips for him alone.  Na nech mě­la náznak úsměvu jen pro něho.
More to the point are you working for him now?  Přesněji řečeno děláš pro něho teď?
It will be good to have a battle for him to fight.  Dohře že si bude moci konečně zabojovat.
Also the dream was a new one, too new for him to know it was a dream.  A tenhle sen byl navíc nový, takže ani nepoznal, že je to sen.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfor it   for life   for me   for money   for nothing   for rent   for sure   for years