Nainstalujte si:
       

Překlad for collection


for collection = na výplatu; na inkaso; k uspokojení svědomí
bills for collection = inkasní směnky (přijaté či vadné); směnky k proplacení;
for consideration   for effect   for him   for it   for life   for me   for money   for nothing