Nainstalujte si:
       

Překlad for being


for being = za to, že je; za to, že jsou; na snídani
as for being = a co se týče (2. p.); a pokud jde o (4. p.);

Překlad for being z webu:
For being beaten?  Za to bití?
Just for being here.  Jen za to, že jsem tu mohla zůstat.
Thank you for being here.  Díky, že jsi tu se mnou byla.
He cursed himself for being so negligent.  Proklínal se za tu nedbalost.
That is the penalty for being a ruler.  To je trest za vládu.
That might be some justification for being here.  Aspoň bych měl čím ospravedlnit, proč tady jsem.
They'll throw their book at him for being so careless.  Dají mu zabrat, že byl tak neopatrný.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfor certain   for collection   for consideration   for effect   for him   for it   for life   for me