Nainstalujte si:
       

Překlad for another


for another = pro další (4. p.); další; jen naoko


Překlad for another z webu:
For another favor.  Kvůli další laskavosti.
Safe, for another breath at least.  Zachráněn, alespoň pro nejbližší chvíli.
You ready for another jolt?  Jsi připravený na další pecku?
The guests begged for another song.  Hosté prosili o přídavek.
The snow was gone for another year;  Sníh zase na rok zmizel;
Some days ago we asked for another sign.  Před několika dny jsme žádali o znamení.
But it is also a worry for another day.  Ale s tím si budeme dělat starosti jindy.
I slid lower in the seat, waiting for another collision.  Skrčil jsem se v sedadle a čekal další náraz.
Thanks, he said, and stuck out his hand for another cookie.  Děkuju, vyhrkl a natáhl ruku pro další sušenku.
They won't let me in to see him again for another hour and a half.  Pustí mě za ním zase až za hodinu a půl.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfor being   for certain   for collection   for consideration   for effect   for him   for it   for life